Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

MINH BẠCH – CHUYÊN NGHIỆP – LIÊM CHÍNH – ĐỔI MỚI

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM, CÔNG CHỨC CHI CỤC THUẾ QUẬN 1 PHẤN ĐẤU NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT THUẾ


NGHỊ QUYẾT 954/2020/UBTVQH14 VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN