Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

03 cách cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế là cá nhân thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 một cách thuận tiện, nhanh chóng, hướng tới cải cách, hiện đại hóa ngành thuế, kết nối Chính phủ điện tử, đồng thời phòng, tránh bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 gây ra, Chi cục Thuế Quận 1 khuyến khích người nộp thuế là các cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

Theo đó, Chi cục Thuế Quận 1 hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch điện tử theo 03 cách như sau:

Cách 1: Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử qua cổng dịch vụ công quốc gia (khuyến khích thực hiện cách 1)

Bước 1: NNT đăng nhập vào Cổng DVCQG theo đường dẫn http://dichvucong.gov.vn , sau đó vào chức năng “Thanh toán trực tuyến” -> “Nộp thuế cá nhân/Trước bạ” -> “Kê khai thuế cá nhân”.

Bước 2: NNT nhập thông tin “Đăng ký tài khoản cá nhân” về Mã số thuế và Mã kiểm tra, đồng thời chọn đối tượng “Cá nhân” hoặc “Tổ chức” để truy cập.

Bước 3: NNT kiểm tra và nhập thông tin tại màn hình hiển thị “Thông tin đăng ký tài khoản cá nhân”

Trường hợp CMT/CCCD của NNT đã đăng ký với Cổng DVCQG khác với CMT/CCCD theo thông tin MST thì hệ thống hiển thị cảnh báo:“Số CNTND/CCCD không khớp giữa Cổng DVCQG với thông tin của cơ quan thuế. Đề nghị NNT thực hiện thay đổi thông tin với cơ quan thuế” và không cho NNT đăng ký.

Trường hợp CMT/CCCD của NNT đã đăng ký với Cổng DVCQG trùng khớp với CMT/CCCD theo thông tin MST thì hệ thống tự động hiển thị các thông tin Mã số thuế, Tên cá nhân, Tỉnh/Thành phố cư trú, Chứng minh thư, Cơ quan thuế quản lý.

Đồng thời hệ thống tự động hiển thị Số điện thoại và thư điện tử Email theo thông tin Cổng DVCQG; nếu không có Email thì đề nghị NNT nhập thông tin.

NNT nhấn “Tiếp tục”

Bước 4: Hệ thống hiển thị “Tờ khai Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử” – mẫu số 01/ĐK-TĐT (Ban hành kèm theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC (quy định tại Điều 15) với các thông tin đã kê khaiNNT kiểm tra thông tin và nhấn “Hoàn thành đăng ký”.

Cách 2: NNT đăng ký trực tuyến và đến trực tiếp cơ quan thuế để được phê duyệt và kích hoạt tài khoản giao dịch thuế điện tử.

Bước 1: NNT truy cập vào đường dẫn https://canhan.gdt.gov.vn/, NNT chọn “Đăng ký”, sau đó nhập Mã số thuế và Mã kiểm tra, đồng thời tích chọn đối tượng “Cá nhân” hoặc “Tổ chức” và nhấn “Đăng ký” để truy cập.

Bước 2: NNT nhập thông tin Số điện thoại, Email, Mã xác nhận theo màn hình hiển thị và nhấn “Tiếp tục” để sang bước tiếp theo.

Bước 3: Hệ thống hiển thị “Tờ khai Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử” – Mẫu số 01/ĐK-TĐT (Ban hành kèm theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC), NNT kiểm tra thông tin và nhấn “Hoàn thành đăng ký”.

  • Trường hợp NNT có mã xác nhận của cơ quan thuế: Hệ thống thông báo hoàn thành đăng ký và gửi Thông báo 01/TB-TĐT vào hòm thư điện tử và gửi mật khẩu đăng nhập vào số điện thoại đăng ký của NNT
  • Trường hợp NNT chưa có mã xác nhận của cơ quan thuế: Hệ thống đưa ra thông báo “Để bảo mật thông tin, đề nghị bạn đến CQT gần nhất để hoàn thành đăng ký (cần mang theo CMTND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu)”.

Bước 4: NNT liên hệ Đội Kê Khai – Kế Toán – Tin học Chi cục Thuế Quận 1, cung cấp mã số thuế cho công chức thuế đồng thời cung cấp cho công chức thuế thông tin số điện thoại, địa chỉ email (nếu có thay đổi) để công chức thuế xác nhận tài khoản. NNT nhận bản đăng ký mẫu 01/ĐK-TĐT do công chức thuế in từ ứng dụng, kiểm tra lại thông tin và ký vào bản đăng ký gửi công chức thuế.

Cách 3NNT đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế

NNT nộp Tờ khai mẫu 01/ĐK-TĐT (Ban hành kèm theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC (quy định tại Điều 15) ) và Giấy tờ tùy thân như Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân tại Đội Kê khai – Kế Toán – Tin học.

  • Trường hợp cá nhân đã được cấp tài khoản giao dịch điện tử thì người nộp thuế sử dụng tài khoản đã được cấp để thực hiện các dịch vụ thuế điện tử đã được cung cấp trên hệ thống ETAX;
  • Trường hợp cá nhân chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử có thể đến bất kỳ cơ quan thuế để được cấp tài khoản theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 được sửa đổi bổ sung theo Khoản 6, Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính.
  • Trường hợp cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì được phép đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia mà không cần phải đến cơ quan thuế (dự kiến triển khai trong tháng 3/2021).

Khuyến khích thực hiện cách số 1 – Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Lưu ý: thông tin về CMT/CCCD mà NNT dùng để đăng ký tài khoản trên Cổng DVCQG phải trùng với thông tin CMT/CCCD theo MST mà NNT được cấp.

Nội dung các bước cụ thể của từng cách được nêu rõ tại văn bản đính kèm tại đây tải về