Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

9 tháng, ngành thuế thu ngân sách đạt 66,4% dự toán

Ngày 6/10, Bộ Tài chính đã tổ chức họp giao ban trực tuyến về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách 9 tháng và các giải pháp trong những tháng cuối năm. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại buổi họp trực tuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết: tính đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách ước đạt 833.105 tỷ đồng, bằng 66,4% so với dự toán, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu nội địa trừ dầu, bằng 66,1% so với dự toán, bằng 94,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Kết quả thu ngân sách 9 tháng thấp hơn so với cùng kỳ một số năm gần đây, năm 2019 là 69,8%, tăng 14,2%, năm 2018 là 72,2%, tăng 13,6% và năm 2017 là 70,7%, tăng 13,7%. Diễn biến thu tháng 8 bằng 82,7% so với cùng kỳ, tháng 9, nếu loại trừ thuế GTGT được gia hạn thì chỉ thu đạt 84,5% so với cùng kỳ. Trong đó, một số sắc thuế phản ánh tình hình kinh tế như thuế GTGT giảm 13,9% so với cùng kỳ, thuế TTĐB giảm 9,2% so với cùng kỳ. Nếu tính cả phần thuế TTĐB đối với ôtô sản xuất trong nước được gia hạn thì giảm 31,9% so với cùng kỳ. Thuế trước bạ giảm 45,4% so với cùng kỳ (do giảm 50% lệ phí trước bạ).

Với kết quả đó, thu ngân sách Trung ương trong 9 tháng mới đạt 370.000 tỷ đồng, bằng 62,3% dự toán. Ngân sách địa phương đạt 463.105 tỷ đồng, bằng 70,1% dự toán, bằng 95,1% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh đó, để đảm bảo hoàn thành cao nhất dự toán được giao, Tổng cục Thuế đã giao chỉ tiêu thu nợ đọng 2020 cho các đơn vị tối thiểu đạt 33.800 tỷ đồng và phấn đấu đạt 40.000 tỷ đồng. Với sự chỉ đạo sát sao của Tổng cục Thuế nên trong tháng 9, cơ quan thuế các cấp đã thu được 2.777 tỷ đồng. Lũy kế đến 30/9 đã thu đạt 20.292 tỷ đồng đạt 60% chỉ tiêu thu nợ được giao, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 3 tháng cuối năm, Tổng cục Thuế đang chỉ đạo các cục thuế phải thu nợ đạt tối thiểu 13.508 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng thu đạt 4.500 tỷ đồng.

Cùng với tăng cường công tác quản lý nợ, cơ quan thuế các cấp đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra, đến nay đã thực hiện được 48.975 cuộc thanh, kiểm tra; đã kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế 436.112 hồ sơ khai thuế. Tổng số tiền kiến nghị, xử lý qua thanh, kiểm tra là 39.684 tỷ đồng, bằng 114,19% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 13.267 tỷ đồng, bằng 138,32% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 6.664 tỷ đồng, bằng 104,8% so với cùng kỳ năm 2019. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp luân chuyển vốn nhanh thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã hoàn tổng số 95.749 tỷ đồng, bằng 73,7% dự toán, bằng 99,4% so với cùng kỳ(trong đó, 35,274 tỷ đồng là các hồ sơ hoàn chuyển từ 2019 sang và trên 60.000 tỷ là các hồ sơ hoàn của năm 2020).         

Đặc biệt, để hỗ trợ kịp thời cho các DN, cá nhân vượt qua đại dịch Covid-19, cơ quan thuế đã tổ chức thực hiện nghiêm Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất; tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung chính sách tới toàn thể người nộp thuế (NNT), đảm bảo mọi NNT đều được tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, trình tự, thủ tục thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Cơ quan thuế đã thực hiện nâng cấp ứng dụng CNTT, hướng dẫn NNT nộp giấy đề nghị gia hạn theo nhiều hình thức. Tính đến hết ngày 6/9/2020, cơ quan thuế đã tiếp nhận 184.906 giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất. Trong đó có 128.679 giấy đề nghị của DN và 56.227 giấy đề nghị của cá nhân KD với số tiền đã gia hạn là 66.276 tỷ đồng. Trong đó số gia hạn đã nộp lại ngân sách là 23.504 tỷ đồng, số gia hạn còn phải nộp là 42.772 tỷ đồng.

Cùng với đó, cơ quan thuế đã phối hợp với UBND cấp xã, cấp huyện và các cơ quan, ban ngành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Theo số liệu báo cáo của các cục thuế đến nay đã có 46.260 hộ kinh doanh gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến UBND cấp xã. Số lượng hộ kinh doanh mà UBND cấp xã gửi hồ sơ sang cơ quan thuế đề nghị thẩm định là 42.810 hộ, trong đó số lượng hộ KD thuộc diện hỗ trợ là: 33.263 hộ; số không được hỗ trợ là 8.351 hộ, số hồ sơ còn lại cơ quan thuế đang tiếp tục thẩm định. Bước đầu, số lượng hộ kinh doanh đã chuyển sang UBND cấp tỉnh phê duyệt được hỗ trợ là 14.560 hộ. Số không được hỗ trợ là 1.523 hộ.

Cũng trong tháng 9, Tổng cục Thuế đã tích hợp các thủ tục hành chính lên cổng thông tin điện tử quốc gia. Đến nay đã tích hợp 150 thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 lên Công thông tin điện tử Quốc gia để phục vụ người dân DN. Mới đây nhất, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TCT thiết lập 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống eTax trong toàn ngành, đảm bảo tất cả người nộp thuế đều được hỗ trợ qua kênh thông tin điện tử này.

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cũng cho biết, trong những tháng cuối năm, Tổng cục Thuế đang tiếp tục rà soát lại tình hình thực hiện thu ngân sách 2020 và đánh giá tình hình thực hiện 2021 và kế hoạch trung hạn 2021-2023; tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ, phân tích đánh giá tình hình thu của từng địa bàn để phục vụ công tác điều hành ngân sách, đặc biệt là kỳ quyết toán thuế TNDN 30/10. Tổng cục Thuế đang yêu cầu các địa phương cập nhật đánh giá những tác động của Covid-19 đến công tác thu ngân sách 2020, trên cơ sở đó tiếp tục tham mưu cho Bộ Tài chính kịch bản điều hành trong những tháng cuối năm. Ngoài ra, Tổng cục Thuế sẽ tích cực triển khai việc thi tuyển công chức theo đề án đã được Bộ Tài chính phê duyệt./.

Nguồn: http://www.gdt.gov.vn (06/10/2020)