Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: ChicucThueQuan1

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền thế nào được coi là chứng từ hợp pháp?

Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo 08 mô hình kinh doanh sau sẽ thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế: Trung tâm thương mại; Siêu thị; Bán lẻ hàng tiêu dùng; Ăn uống; Nhà hàng; Khách sạn; Bán lẻ thuốc tân dược; Dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền không phải là quy định bắt buộc mà doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể lựa chọn hình thức hóa đơn này để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng của mình và của khách hàng. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nếu hoạt động trong lĩnh vực khác sẽ không được áp dụng hình thức hóa đơn này. Người mua hàng có quyền được nhận hóa đơn để minh bạch trong giao dịch mua bán, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngoài ra, hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền còn được sử dụng để tham gia dự thưởng chương trình hóa đơn may mắn do ngành Thuế đã triển khai rất hiệu quả trong hơn 01 năm vừa qua.

Trường hợp người mua là tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thì khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi đã đăng ký và được cơ quan thuế chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế thì phải có trách nhiệm xuất hóa đơn đối với mọi giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần. Ngoài việc ghi nhận đầy đủ doanh thu thì còn là bảo vệ quyền lợi cho người mua khi tham gia dự thưởng chương trình hóa đơn may mắn của cơ quan thuế.

Cụ thể, Người bán khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế có trách nhiệm:

– Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP;

– Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC;

– Có trách nhiệm sử dụng dải ký tự mã của cơ quan thuế cấp khi lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế để đảm bảo duy nhất;

– Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã khởi tạo từ máy tính tiền cho cơ quan thuế ngay trong ngày thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

Thông báo về việc thay đổi thông tin tiếp nhận và hỗ trợ yêu cầu của người sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế

Thực hiện quy định của Luật Quản lý thuế, từ ngày 01/7/2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã chuyển đổi sử dụng hoá đơn điện tử. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ sử dụng các hệ thống CNTT đáp ứng triển khai hoá đơn điện tử, Cục Công nghệ thông tin – Tổng cục Thuế (Cục CNTT) thông báo về việc tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ yêu cầu của người sử dụng cụ thể như sau:

1. Thời gian, phạm vi tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ:

1.1 Hỗ trợ về ứng dụng Hoá đơn điện tử

Từ ngày 11/01/2023, Cục CNTT sẽ thay đổi đầu số tiếp nhận hỗ trợ các ứng dụng CNTT đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế là Bộ phận hỗ trợ sử dụng Hóa đơn điện tử thuộc Cục CNTT.

– Tổng đài hỗ trợ (24/7): 024.730.55999, chọn số máy nhánh:

+ Bấm phím 1: Nếu người sử dụng là Doanh nghiệp.

+ Bấm phím 2: Nếu người sử dụng là Cá nhân, Hộ kinh doanh.

+ Bấm phím 3: Nếu người sử dụng là Đơn vị, Tổ chức khác (bao gồm các Cục Thuế).

+ Bấm phím 0: Để nghe lại dịch vụ.

Địa chỉ hòm thư điện tử của Bộ phận hỗ trợ sử dụng Hóa đơn điện tử thuộc Cục CNTT: nhomhotrohddt@gdt.gov.vn

Phạm vi hỗ trợ: Tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế, cơ quan thuế và các tổ chức, đơn vị liên quan (NSD) trong quá trình khai thác, sử dụng các ứng dụng CNTT đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế triển khai, cung cấp.

1.2 Hỗ trợ liên quan đến chính sách, quy trình nghiệp vụ Hoá đơn điện tử

Các yêu cầu hỗ trợ liên quan đến chính sách, quy trình nghiệp vụ, các đơn vị chức năng Cục Thuế và người nộp thuế vẫn liên hệ với Trung tâm điều hành Hóa đơn điện tử qua email đường dây nóng duongdaynonghddt@gdt.gov.vn và số điện thoại hỗ trợ: 024.335.99333 để được xử lý.

Lưu ý: Các cuộc gọi đến tổng đài Bộ phận hỗ trợ sử dụng Hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế được ghi âm nhằm nâng cao chất lượng hỗ trợ người nộp thuế.

2. Cách thức hỗ trợ:

Cục CNTT chỉ thay đổi đầu số điện thoại tiếp nhận các yêu cầu về hỗ trợ sử dụng hoá đơn điện tử. Cách thức hỗ trợ vẫn không thay đổi.

– Đối với trường hợp NNT thực hiện hoá đơn điện tử qua các tổ chức cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử, tổ chức nhận truyền hoá đơn, NNT sẽ liên hệ với tổ chức cung cấp giải pháp, tổ chức nhận truyền về hoá đơn để được kiểm tra và hỗ trợ.

 Lưu ý: Các đơn vị tiếp nhận phản ánh của NNT và hỗ trợ trong trường hợp các tổ chức cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử, tổ chức nhận truyền hoá đơn không hỗ trợ.

– Đối với trường hợp NNT thực hiện hoá đơn kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế không qua tổ chức cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử, NNT sẽ liên hệ với đầu mối hỗ trợ cục CNTT qua đường dây nóng trên.

– Đối với trường hợp NNT vướng mắc về thủ tục hoặc liên quan đến thủ tục về sử dụng hoá đơn điện tử do lỗi ứng dụng hoá đơn điện tử của Tổng cục Thuế. Ví dụ: Trạng thái NNT không đồng bộ chính xác; đã được cấp mã nhưng không tra cứu trên web hoá đơn của Tổng cục Thuế, các trường hợp sử dụng hoá đơn điện tử từ ứng dụng hoadondientu.gdt.gov.vn của Tổng cục Thuế,… các đơn vị thực hiện gửi yêu cầu qua Hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ CA Service Desk https://hotro.gdt.gov.vn (loại hình HTUD.HDDT).

Trong trường hợp có vướng mắc liên quan đến nghiệp vụ, chính sách: Các đơn vị vẫn phản ánh về trung tâm hoá đơn điện tử Cục Thuế để được tiếp nhận và hỗ trợ.

Chi cục Thuế Quận 1 trân trọng thông báo./.