Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ban hành Sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết nội dung ban hành sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia quy định tại Thông tư số 48/2020/TT-BTC ngày 29/05/2020 của Bộ Tài chính.

Tải về tại đây