Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản pháp luật năm 2019, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư Quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế (thay thế Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015), hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Bộ Tài chính xin gửi tới quý cơ quan dự thảo Thông tư (đính kèm) để quý cơ quan nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến về nội dung dự thảo Thông tư.

Ý kiến tham gia bằng văn bản xin gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế), đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: banruirotct @gdt.gov.vn, điện thoại liên hệ đ/c Nguyễn Vũ Thùy Dương: 0983.030.578 trước ngày 23/03/2021.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác./.

Tải về