Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn áp dụng APA trong quản lý thuế

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 với hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 936/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế (Bản thuyết minh và dự thảo thông tư gửi kèm theo).

Kính đề nghị Quý đơn vị có ý kiến tham gia cụ thể vào nội dung tại dự thảo thông tư nêu trên để Bộ Tài chính tổng hợp hướng dẫn kịp thời. Ý kiến tham gia xin gửi bằng văn bản về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế – số 123 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), bản mềm gửi về địa chỉ hòm thư điện tử dtduong01@gdt.gov.vn trước ngày 15 tháng 3 năm 2021.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

Tải về