Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nỗ lực phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2020

Theo báo cáo tổng hợp số thu NSNN do cơ quan thuế thực hiện đến hết ngày 27/12/2020 đạt 1.226.011 tỷ đồng, bằng 97,7% so với dự toán và tăng trên 123.000 tỷ đồng so với số Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại thời điểm tháng 6/2020.

Để đạt được kết quả khả quan trên là do Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ cho người dân và DN đúng và trúng cùng với sự vào cuộc của cả Hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương trong việc triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép” theo lời kêu gọi của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước vừa quyết liệt phòng chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa tập trung phục hồi và phát triển KT-XH, bảo đảm đời sống nhân dân. Bên cạnh đó còn là sự nỗ lực của cơ quan thuế trong việc thực hiện đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu cho NSNN.

Tính đến ngày hôm nay, 28/12/2020 đã có 46/63 tỉnh, thành phố hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch thu NSNN năm 2020. Còn 17 địa phương còn lại tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN ở mức cao nhất.

Chỉ còn 3 ngày nữa là hết năm 2020, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp NSNN, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN ở mức cao nhất.