Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Bộ Tài chính trình Chính phủ đề xuất gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023

Bộ Tài chính đã chính thức trình Chính phủ dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.

Khoảng 112.372 tỷ đồng tiền thuế sẽ được gia hạn nhằm góp phần tiếp tục hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các DN, cá nhân tập trung vốn vào sản xuất, kinh doanh, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo yêu cầu hỗ trợ kịp thời cho DN và người dân gặp khó khăn thông qua giảm chi phí tài chính, hỗ trợ thanh khoản và dòng tiền. Nhưng vẫn cơ bản đảm bảo cân đối NSNN ở cả trung ương và các địa phương so với dự toán Quốc hội đã thông qua, phù hợp thẩm quyền của Chính phủ theo quy định.

Đề xuất cần thiết có giải pháp hỗ trợ

Trong 03 năm từ năm 2020-2022, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tác động của các vấn đề kinh tế, chính trị quốc tế, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền các giải pháp trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là các giải pháp về gia hạn, miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các DN, người dân, góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển của nền kinh tế.

Theo Bộ Tài chính kết quả ghi nhận khi thực hiện Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022: tính đến ngày 1/2/2023, với tổng số 95.447 đơn đề nghị gia hạn, tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 100.154,47 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ quý IV/2022 đến nay, tình hình kinh tế – tài chính thế giới có những diễn biến phức tạp hơn đã có những tác động và thách thức đối với nền kinh tế và hoạt động của DN và sự ổn định kinh tế vĩ mô, tác động tới phục hồi và phát triển của nhiều ngành, lĩnh vực.  

Bên cạnh đó, việc duy trì dòng tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn và đảm bảo vốn cho kinh doanh, đặc biệt là đối với các DN trong lĩnh vực thủy sản, da giầy, dệt may, thép, gỗ… vốn đang khó khăn trong việc tìm kiếm các đơn hàng cho năm 2023.

Do đó, để hỗ trợ DN, người dân vượt qua khó khăn năm 2023, duy trì sản xuất kinh doanh, trong khi vẫn phải đảm bảo giảm thiểu tác động cân đối NSNN ở cả trung ương và các địa phương, Bộ Tài chính đề xuất cần thiết có giải pháp về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, tạo điều kiện cho DN, người dân có vốn tập trung vào sản xuất, kinh doanh, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế được hưởng đầy đủ chính sách gia hạn

Về thuế GTGT, tại Tờ trình, Bộ Tài chính cho biết, đến nay đã quá thời hạn nộp thuế GTGT tháng 2 (ngày 20/3/2023). Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế được hưởng đầy đủ chính sách gia hạn, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn từ tháng 3 đến tháng 8 (thay vì gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT tháng 1 đến tháng 6).

Theo đó: Đối với thuế GTGT, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 5/2023 và quý I/2023, gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6/2023 và quý II/2023, gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7/2023 và gia hạn 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8/2023. Phương án này đã có sự thay đổi so với dự thảo trước đó bởi đã quá thời hạn nộp thuế GTGT tháng 2/2023.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với phương án này thì tổng số thuế GTGT gia hạn từ tháng 3 đến tháng 8/2023 và quý I, quý II/2023 là khoảng 64.000 – 65.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2023 không giảm do DN phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/12/2023.

Đối với thuế thu nhập DN, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập DN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập DN năm 2023. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập DN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Ước tính số thuế thu nhập DN tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuể thu nhập DN năm 2023 được gia hạn khoảng 42.800 – 43.600 tỷ đồng, số thu NSNN năm 2023 không giảm.

Riêng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2023. Số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là khoảng 272 tỷ đồng, nhưng số thu NSNN của năm 2023 không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 30/12/2023.

Liên quan đến tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của DN, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2023 đến ngày 30/11/2023. Dự kiến số tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn khoảng 3.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2023 không giảm do DN, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 30/11/2023.

Do đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho DN, người dân, vì vậy, Bộ Tài chính cho biết đã trình Chính phủ cho phép quy định Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.