Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thông tư

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Thông tư số 50/2020/TT-BTC ngày 01/06/2020 của Bộ Tài chính.

Đọc thêm...

Ban hành Sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết nội dung ban hành sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia quy định tại Thông tư số 48/2020/TT-BTC ngày 29/05/2020 của Bộ Tài chính.

Đọc thêm...