Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tin bài về thuế

Nghiên cứu, sửa đổi một số chính sách thuế nhằm cơ cấu lại nguồn thu

Một trong những nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ về lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021 vừa được Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính ban hành đó là, tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về thuế nhằm cơ cấu lại nguồn thu.

Đọc thêm...

Gia hạn các khoản phí, lệ phí đến hết 30/06/2021

Năm 2020, đại dịch Covid-19 xuất hiện đã tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế – xã hội của nước ta. Để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực, khẩn trương, chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát để ban hành 21 Thông tư giảm phí, lệ phí. Theo đó, điều chỉnh giảm mức thu 29 khoản phí, lệ phí với thời hạn giảm kéo dài hết ngày 31/12/2020.

Đọc thêm...

Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

Đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Đọc thêm...

2 tháng cuối năm, Cục Thuế TP. HCM cần phấn đấu thu đạt 48.000 tỷ đồng

Cục trưởng Cục Thuế TP HCM Lê Duy Minh cho biết: tổng thu nội địa 10 tháng đầu năm đạt 207.447 tỷ đồng, bằng 71,3% dự toán, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, thu nội địa trừ dầu đạt 198.167 tỷ đồng, bằng 71,12% dự toán, giảm 8,07% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô đạt 9.280 tỷ đồng, bằng 76,07% dự toán, giảm 50% so cùng kỳ. Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đạt 125.240 tỷ đồng, đạt 69,09% dự toán năm, giảm 6,33% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10/2020, thu đạt 20.332 tỷ đồng, đạt 11,22% dự toán thu từ khu vực kinh tế năm 2020. Đây cũng là tháng có tỷ lệ thu cao nhất so với dự toán kể từ tháng 2/2020

Đọc thêm...

Tổng cục Thuế tôn vinh 30 doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu và kích hoạt 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế

Tổng cục Thuế đã lựa chọn 30 doanh nghiệp tiêu biểu của cộng đồng người nộp thuế để tôn vinh. 30 đại diện doanh nghiệp này là các gương mặt được hội đồng bình xét lựa chọn và đánh giá dựa trên các tiêu chí tổng hợp gồm: là doanh nghiệp tiêu biểu của ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, địa bàn hoạt động; doanh nghiệp có đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước, cụ thể: tạo nhiều việc làm cho người lao động; tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho nền kinh tế thể hiện qua doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đạt được kim ngạch xuất khẩu hàng năm lớn, mang nhiều ngoại tệ về cho đất nước; quảng bá được thương hiệu hàng Việt Nam ra thế giới; hàng năm, nộp nhiều thuế vào Ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, các doanh nghiệp được tôn vinh phải có lịch sử tuân thủ pháp luật thuế tốt; có quá trình hoạt động nhiều năm để đảm bảo phản ánh đúng bản chất về tính ổn định và những đóng góp của người nộp thuế cho đất nước

Đọc thêm...

9 tháng, ngành thuế thu ngân sách đạt 66,4% dự toán

Kết quả thu ngân sách 9 tháng thấp hơn so với cùng kỳ một số năm gần đây, năm 2019 là 69,8%, tăng 14,2%, năm 2018 là 72,2%, tăng 13,6% và năm 2017 là 70,7%, tăng 13,7%. Diễn biến thu tháng 8 bằng 82,7% so với cùng kỳ, tháng 9, nếu loại trừ thuế GTGT được gia hạn thì chỉ thu đạt 84,5% so với cùng kỳ. Trong đó, một số sắc thuế phản ánh tình hình kinh tế như thuế GTGT giảm 13,9% so với cùng kỳ, thuế TTĐB giảm 9,2% so với cùng kỳ. Nếu tính cả phần thuế TTĐB đối với ôtô sản xuất trong nước được gia hạn thì giảm 31,9% so với cùng kỳ. Thuế trước bạ giảm 45,4% so với cùng kỳ (do giảm 50% lệ phí trước bạ).

Đọc thêm...