Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tin tuyên truyền

Hướng dẫn cập nhật thông tin căn cước công dân trong đăng ký thuế

Cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế lựa chọn một trong các cách sau đây để thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau:

Cách 1: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế theo phương thức điện tử

a. Trường hợp NNT đăng nhập qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

NNT truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tìm kiếm thủ tục hành chính: “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” hoặc truy cập vào đường dẫn: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-nganh-doc.html?ma_thu_tuc=1.010244

Zalo

Tích chọn Nộp trực tuyến và đăng nhập bằng tài khoản Cổng Dịch vụ công hoặc tài khoản định danh điện tử của Bộ Công an, Cổng Dịch vụ công định tuyến sang Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế và thực hiện các bước thay đổi thông tin như đăng nhập trực tiếp tại Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế dưới đây.

b. Trường hợp NNT đăng nhập qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế.

-Thực hiện đăng ký tài khoản trên app eTax Mobile điện thoại di động hoặc

– NNT truy cập Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại đường dẫn: https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Zalo

– Cá nhân vào mục Đăng ký (nếu chưa có tài khoản điện tử thuế) —> nhập mã số thuế, mã kiểm tra –> điền số điện thoại, email—> tiếp tục–>Hoàn thành đăng ký

Trường hợp tài khoản ngân hàng trùng khớp thông tin cấp mã số thuế thì tài khoản được xác thực sẽ được cấp mật khẩu.

Trường hợp tài khoản ngân hàng không trùng khớp thông tin cấp mã số thuế thì cá nhân đem CCCD đến cơ quan thuế gần nhất để cấp mật khẩu.

– Chọn tab “Cá nhân”\Đăng nhập và Nhập các thông tin tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp.

Zalo

b.1 Thay đổi thông tin đăng ký thuế của NNT:

Sau khi đăng nhập thành công, tại thanh chức năng, tích chọn Đăng ký thuế\ Thay đổi thông tin

Zalo

Hệ thống hiển thị giao diện tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế, bao gồm thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế.

Tại mục Giấy tờ của cá nhân, NNT tích chọn “Thay đổi thông tin” và nhập chính xác thông tin số giấy tờ và ngày cấp theo CCCD mới nhất (12 số).

Zalo

Tiếp tục tích chọn: “Lấy thông tin công dân” để truy vấn thông tin cá nhân từ CSDL Quốc gia về dân cư:

Zalo

Hệ thống ngay lập tức hiển thị theo thông tin chính xác của công dân từ CSDL QG về dân cư

Zalo

Sau khi đối chiếu, NNT xác nhận hoàn thành và tích chọn: Hoàn thành kê khai và thực hiện các bước theo hướng dẫn tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để gửi tờ khai và các hồ sơ đính kèm (scan CCCD 2 mặt trên 1 trang ) đến cơ quan thuế, kết thúc kê khai thay đổi thông tin ĐKT.

b.2 Thay đổi thông tin NPT

Sau khi đăng nhập thành công, tại thanh chức năng, tích chọn Đăng ký thuế\ Kê khai và nộp hồ sơ ĐKT\ Chọn hồ sơ “20/ĐK-TCT-Tờ khai đăng ký NPT của cá nhân có thu nhập từ TLTC (TT105/2020)

Zalo

Tại màn hình nhập tờ khai, NNT lựa chọn “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”, cập nhật đầy đủ thông tin NPT (lưu ý cập nhật đầy đủ 03 trường thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (ưu tiên cập nhật số CCCD mới nhất))

Zalo

Sau khi kê khai các trường thông tin, NNT chọn “Hoàn thành kê khai” và thực hiện các bước theo hướng dẫn tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để hoàn thành gửi tờ khai Thay đổi thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc và các hồ sơ đính kèm.

Zalo

Cách 2: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập.

– NNT là cá nhân nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan chi trả, gồm:

+ Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó) và;

+ Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

– NNT là cơ quan chi trả tổng hợp thông tin của người lao động, nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai Đăng ký thuế, Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin NNT (lưu ý cập nhật đầy đủ 03 trường thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (ưu tiên cập nhật số CCCD mới nhất)).

Zalo

+ Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin NPT (lưu ý cập nhật đầy đủ 03 trường thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (ưu tiên cập nhật số CCCD mới nhất)).

Zalo

Cách 3: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế

– Nơi nộp hồ sơ:

Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập).

– Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân NNT.

Zalo

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin đăng ký thuế của NPT.

Zalo

+ Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người nộp thuế/ người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nộp thuế/ người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

V/v Triển khai và giải đáp các thắc mắc về Hóa đơn điện tử khởi tạo từ Máy Tính Tiền

Chiều nay ngày 23/02/2023 lúc 13h40, MISA cùng KTV P. Tuyên Truyền Cục thuế TPHCM sẽ trình bày v/v Triển khai và giải đáp các thắc mắc về Hóa đơn điện tử khởi tạo từ Máy Tính Tiền

Link Zoom chiều nay: https://zoom.us/j/8919008677 Meeting ID: 891 900 8677

Không có mật khẩu

Chi Cục Thuế Quận 1 thông tin đến NNT để tham dự.

Thông báo về việc thay đổi thông tin tiếp nhận và hỗ trợ yêu cầu của người sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế

Thực hiện quy định của Luật Quản lý thuế, từ ngày 01/7/2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã chuyển đổi sử dụng hoá đơn điện tử. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ sử dụng các hệ thống CNTT đáp ứng triển khai hoá đơn điện tử, Cục Công nghệ thông tin – Tổng cục Thuế (Cục CNTT) thông báo về việc tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ yêu cầu của người sử dụng cụ thể như sau:

1. Thời gian, phạm vi tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ:

1.1 Hỗ trợ về ứng dụng Hoá đơn điện tử

Từ ngày 11/01/2023, Cục CNTT sẽ thay đổi đầu số tiếp nhận hỗ trợ các ứng dụng CNTT đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế là Bộ phận hỗ trợ sử dụng Hóa đơn điện tử thuộc Cục CNTT.

– Tổng đài hỗ trợ (24/7): 024.730.55999, chọn số máy nhánh:

+ Bấm phím 1: Nếu người sử dụng là Doanh nghiệp.

+ Bấm phím 2: Nếu người sử dụng là Cá nhân, Hộ kinh doanh.

+ Bấm phím 3: Nếu người sử dụng là Đơn vị, Tổ chức khác (bao gồm các Cục Thuế).

+ Bấm phím 0: Để nghe lại dịch vụ.

Địa chỉ hòm thư điện tử của Bộ phận hỗ trợ sử dụng Hóa đơn điện tử thuộc Cục CNTT: nhomhotrohddt@gdt.gov.vn

Phạm vi hỗ trợ: Tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế, cơ quan thuế và các tổ chức, đơn vị liên quan (NSD) trong quá trình khai thác, sử dụng các ứng dụng CNTT đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế triển khai, cung cấp.

1.2 Hỗ trợ liên quan đến chính sách, quy trình nghiệp vụ Hoá đơn điện tử

Các yêu cầu hỗ trợ liên quan đến chính sách, quy trình nghiệp vụ, các đơn vị chức năng Cục Thuế và người nộp thuế vẫn liên hệ với Trung tâm điều hành Hóa đơn điện tử qua email đường dây nóng duongdaynonghddt@gdt.gov.vn và số điện thoại hỗ trợ: 024.335.99333 để được xử lý.

Lưu ý: Các cuộc gọi đến tổng đài Bộ phận hỗ trợ sử dụng Hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế được ghi âm nhằm nâng cao chất lượng hỗ trợ người nộp thuế.

2. Cách thức hỗ trợ:

Cục CNTT chỉ thay đổi đầu số điện thoại tiếp nhận các yêu cầu về hỗ trợ sử dụng hoá đơn điện tử. Cách thức hỗ trợ vẫn không thay đổi.

– Đối với trường hợp NNT thực hiện hoá đơn điện tử qua các tổ chức cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử, tổ chức nhận truyền hoá đơn, NNT sẽ liên hệ với tổ chức cung cấp giải pháp, tổ chức nhận truyền về hoá đơn để được kiểm tra và hỗ trợ.

 Lưu ý: Các đơn vị tiếp nhận phản ánh của NNT và hỗ trợ trong trường hợp các tổ chức cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử, tổ chức nhận truyền hoá đơn không hỗ trợ.

– Đối với trường hợp NNT thực hiện hoá đơn kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế không qua tổ chức cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử, NNT sẽ liên hệ với đầu mối hỗ trợ cục CNTT qua đường dây nóng trên.

– Đối với trường hợp NNT vướng mắc về thủ tục hoặc liên quan đến thủ tục về sử dụng hoá đơn điện tử do lỗi ứng dụng hoá đơn điện tử của Tổng cục Thuế. Ví dụ: Trạng thái NNT không đồng bộ chính xác; đã được cấp mã nhưng không tra cứu trên web hoá đơn của Tổng cục Thuế, các trường hợp sử dụng hoá đơn điện tử từ ứng dụng hoadondientu.gdt.gov.vn của Tổng cục Thuế,… các đơn vị thực hiện gửi yêu cầu qua Hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ CA Service Desk https://hotro.gdt.gov.vn (loại hình HTUD.HDDT).

Trong trường hợp có vướng mắc liên quan đến nghiệp vụ, chính sách: Các đơn vị vẫn phản ánh về trung tâm hoá đơn điện tử Cục Thuế để được tiếp nhận và hỗ trợ.

Chi cục Thuế Quận 1 trân trọng thông báo./.