Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tin tuyên truyền

Một số điểm đáng lưu ý mới về tem điện tử

Ngày 30/3/2021 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2021. Việc tổ chức thực hiện tem thuốc lá, tem rượu nhập khẩu và sản xuất trong nước theo quy định của Thông tư thực hiện theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính của Chính Phủ.

Đọc thêm...

Nghị định số 44/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Chi cục Thuế Quận 1 trân trọng giới thiệu Nghị định 44/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Đọc thêm...

Những điểm mới đáng chú ý về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/2021/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế được ban hành ngày 18/3/2021. Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 03/5/2021. Việc tổ chức thực hiện giao dịch điện tử theo quy định của Thông tư này thực hiện theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính của cơ quan thuế.

Đọc thêm...

Thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân và người phụ thuộc

Cá nhân và người phụ thuộc khi có thông tin đăng ký thuế thay đổi như các thông tin trên giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Giấy khai sinh, Hộ chiếu…thì trường hợp cá nhân đang không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú. Trường hợp đang làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập nộp hồ sơ cho cơ quan chi trả thu nhập.

Đọc thêm...

Thông báo của Tổng cục Thuế về việc khuyến nghị các thành phần dữ liệu hoá đơn điện tử áp dụng theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế thông báo khuyến nghị các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử áp dụng theo Thông tư số 32/2021/TT-BTC, khuyến nghị không phải là quy định bắt buộc và không phải là cơ sở để loại trừ các hóa đơn điện tử được lập không theo khuyến nghị

Đọc thêm...

Chính sách gia hạn nộp thuế, miễn, giảm thuế đối với người nộp thuế chịu ảnh hưởng bởi các sự kiện bất khả kháng

Chi cục Thuế Quận 1 trân trọng giới thiệu nội dung công văn Bộ Tài chính gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tuyên truyền các nội dung hướng dẫn chính sách gia hạn nộp thuế, miễn, giảm thuế đối với người nộp thuế chịu ảnh hưởng bởi các sự kiện bất khả kháng.

Đọc thêm...