Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Chi ủng hộ, tài trợ cho phòng chống dịch Covid-19 được trừ khi tính thuế TNDN

Bộ Tài chính đã dự thảo nghị định hướng dẫn thực hiện chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của DN, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 xảy ra với diễn biến phức tạp khiến nhiều DN bị đình trệ, thu hẹp hoặc tạm ngừng hoạt động, nhiều lao động phải nghỉ việc tạm thời hoặc bị mất việc làm. Trong bối cảnh khó khăn đó nhiều DN, tổ chức đã ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật để hỗ trợ các đối tượng yếu thế chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Việc làm này cần được động viên, khuyến khích. Tuy nhiên, theo pháp luật về thuế TNDN, một số khoản chi cho việc ủng hộ, tài trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các DN, tổ chức lại không được hạch toán, tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

Cụ thể, tại Điểm n Khoản 2 Điều 9 Luật Thuế TNDN chỉ quy định việc tính vào chi phí được trừ đối với các khoản tài trợ bao gồm: “Khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn”.

Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc và hỗ trợ cho tổ chức, DN; đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật liên quan như Luật Thuế TNDN, Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính đã dự thảo nghị định hướng dẫn thực hiện chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của DN, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, dự thảo đề xuất DN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận tài trợ theo quy định.

Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có biên bản xác nhận của người đại diện DN là nhà ủng hộ, tài trợ, đại diện của đơn vị nhận theo mẫu hoặc tài liệu khác chứng minh khoản ủng hộ, tài trợ, kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá, phiếu xuất kho (nếu bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu bằng tiền) hoặc các chứng từ khác liên quan.

Các đơn vị nhận tài trợ là chính quyền địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; tổ chức công đoàn các cấp; cơ sở y tế điều trị dịch bệnh Covid-19; đơn vị lực lượng vũ trang, cơ sở y tế cách ly tập trung được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ (trừ cơ sở cách ly y tế tập trung tự nguyện tại khách sạn, resort); trường học; quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; quỹ từ thiện, nhân đạo; cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia; và tổ chức có chức năng huy động tài trợ.

Để sớm đưa giải pháp hỗ trợ vào thực tế, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định về hiệu lực thi hành của nghị định kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020 và 2021.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, qua tổng hợp của 60 địa phương, tổng giá trị các khoản ủng hộ, tài trợ của DN, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam là khoảng 878 tỷ đồng. Việc cho phép tổ chức, DN tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN dự kiến sẽ giảm thu NSNN khoảng 170 tỷ đồng.

Để khắc phục và bù đắp các tác động đến thu NSNN trong ngắn hạn cũng như đảm bảo sự chủ động trong điều hành dự toán NSNN, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và địa phương chú trọng chỉ đạo và triển khai hiệu quả các luật thuế; tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế; đồng thời quyết liệt công tác quản lý thu NSNN, tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế.