Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Chính phủ đề xuất giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2020

Trong phiên họp toàn thể tại hội trường ngày 11/6, Quốc hội đã nghe báo cáo của Chính phủ về dự thảo nghị quyết đề xuất giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự thảo nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu rõ, Chính phủ đề xuất giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 100 người. Việc đề xuất giảm thuế này nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả của chính sách hỗ trợ, tránh tình trạng ưu đãi dàn trải. Thực tế là, tính cả số lượng DN có quy mô vừa, thì DN có quy mô nhỏ và vừa chiếm tới 97% tổng số DN tại Việt Nam. Nếu áp dụng chính sách giảm thuế cho DN có quy mô vừa, thì gần như toàn bộ DN tại Việt Nam đều được hưởng giảm thuế nên sẽ không mang nhiều ý nghĩa ưu tiên phát triển. Đồng thời, dẫn đến sự cạnh tranh không bình đẳng giữa DN có quy mô nhỏ với các DN có quy mô vừa, vốn đã sẵn có nhiều lợi thế hơn như vốn, doanh thu, thị trường, lao động, công nghệ. Ngoài ra, đề xuất áp dụng chính sách giảm thuế đối với DN có quy mô nhỏ cũng dựa trên tính toán về khả năng, điều kiện NSNN trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt, việc đề xuất giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với DN có quy mô nhỏ sẽ góp phần hỗ trợ các DN này vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19, tạo điều kiện tích tụ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh. Đây là tiền đề giúp các DN có quy mô nhỏ phát triển quy mô lớn hơn, để đóng góp lại cho NSNN trong thời gian tiếp theo. Theo đó, khi tạm nộp và quyết toán thuế, theo quy định của Luật Quản lý thuế, DN sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của mình, tự xác định có thuộc đối tượng được giảm thuế hay không để giảm 30% số thuế TNDN khi tạm nộp thuế theo quý và quyết toán thuế TNDN của năm 2020.

Đánh giá tác động của đề xuất, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu rõ, theo ước tính, việc đề xuất giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với DN có quy mô nhỏ sẽ làm giảm thu NSNN khoảng 15.840 tỷ đồng. Nếu tiếp tục mở rộng giảm thuế cho cả DN có quy mô vừa có thể làm giảm thu NSNN khoảng 22.440 tỷ đồng. Do đó, để giảm thiểu các tác động đến thu NSNN trong ngắn hạn, cũng như đảm bảo sự chủ động trong điều hành dự toán, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành và địa phương chú trọng thực hiện và triển khai hiệu quả các luật thuế. Đồng thời, tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính; quyết liệt công tác quản lý thu NSNN, tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế.

Ngoài ra, Chính phủ đã có Báo cáo số 234/BC-CP ngày 19/5/2020 trình Quốc hội về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2019, tình hình triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2020. Trong đó, đã tính toán dự báo các yếu tố tác động tới giảm thu NSNN năm 2020, đề xuất các giải pháp tổng thể để báo cáo Quốc hội trong kỳ họp cuối năm.

Ở góc độ cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, đa số ý kiến trong Ủy ban nhất trí với tờ trình của Chính phủ về giảm 30% số thuế phải nộp và áp dụng hai tiêu chí xác định là doanh thu (dưới 50 tỷ đồng) và tiêu chí về lao động (dưới 100 lao động). Tuy nhiên, một số kiến cho rằng, dự thảo quy định theo hướng chung cho tất cả đối tượng, mà chưa phân loại rõ các tiêu chí về doanh thu, lao động và thiệt hại thực tế, dẫn đến tình trạng cào bằng; chưa kể một số đối tượng có doanh thu và lợi nhuận tăng cao trong giai đoạn dịch bệnh lại được hưởng chính sách giảm thuế này là chưa hợp lý. Trong khi, mục tiêu của việc ban hành nghị quyết là hướng tới nhóm đối tượng thực sự gặp khó khăn. Do đó, đề nghị quy định phạm vi của nghị quyết chỉ áp dụng đối với những đối tượng có doanh thu năm 2020 giảm so với năm 2019, hoặc có mức giảm doanh thu từ 30% năm 2020 so với năm 2019.

Nguồn http://www.gdt.gov.vn (15/6/2020)