Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer
1.1. Cá nhân, hộ gia đình cho thuê nhà có phải đăng ký kinh doanh với UBND quận, huyện?

Căn cứ Luật dân sự, hợp đồng cho thuê nhà không phải công chứng hoặc…nếu các bên có thỏa thuận về việc công chứng.

1.3. Nhiều người cùng có quyền sử dụng, sở hữu một căn nhà cho thuê thì người nào có nghĩa vụ khai, nộp thuế?

Căn cứ Luật dân sự, hợp đồng cho thuê nhà không phải công chứng hoặc…nếu các bên có thỏa thuận về việc công chứng.

1.5. Có nhà cho thuê thì thủ tục đăng ký với cơ quan thuế như thế nào? Đăng ký tại cơ quan thuế nào? Mức phạt đối với đăng ký thuế trễ hạn?

Căn cứ Luật dân sự, hợp đồng cho thuê nhà không phải công chứng hoặc…nếu các bên có thỏa thuận về việc công chứng.

1.7. Nếu hợp đồng cho thuê nhà quy định bên đi thuê chịu thuế giá trị gia tăng, bên cho thuê chịu thuế thu nhập cá nhân thì mức thuế đóng bao nhiêu?

Căn cứ Luật dân sự, hợp đồng cho thuê nhà không phải công chứng hoặc…nếu các bên có thỏa thuận về việc công chứng.

1.2. Hợp đồng cho thuê nhà của cá nhân, hộ gia đình có cần công chứng không?

Cho thuê nhà không phải đăng ký kinh doanh.

1.4. Bên cho thuê nhà ủy quyền cho bên đi thuê khai, nộp thuế thay được không? Có phải lập giấy ủy quyền ra công chứng không?

Cho thuê nhà không phải đăng ký kinh doanh.

1.6. Cho thuê nhà phải nộp những loại phí, thuế gì? Căn cứ tính thuế như thế nào?

Cho thuê nhà không phải đăng ký kinh doanh.

2.1. Thủ tục, thời hạn khai thuế, nộp thuế cho thuê nhà?

Căn cứ Luật dân sự, hợp đồng cho thuê nhà không phải công chứng hoặc…nếu các bên có thỏa thuận về việc công chứng.

2.3. Chứng từ khai, nộp thuế trong trường hợp ủy quyền cho bên đi thuê khai, nộp thuế thay thì nội dung tên người nộp thuế là bên cho thuê hay bên đi thuê?

Căn cứ Luật dân sự, hợp đồng cho thuê nhà không phải công chứng hoặc…nếu các bên có thỏa thuận về việc công chứng.

2.5. Trường hợp bên đi thuê nhà hủy hợp đồng, bên cho thuê nhà được lấy tiền đặt cọc hoặc nhận được tiền bồi thường do bên đi thuê vi phạm hợp đồng thì bên cho thuê nhà có phải nộp thuế đối với tiền đặt cọc, tiền bồi thường nhận được không?

Căn cứ Luật dân sự, hợp đồng cho thuê nhà không phải công chứng hoặc…nếu các bên có thỏa thuận về việc công chứng.

2.7. Trường hợp bên đi thuê nhà chưa trả tiền thuê theo định kỳ quy định trong hợp đồng nhưng đã hết thời hạn nộp thuế thì bên cho thuê có phải nộp thuế không? Có được nộp chậm tiền thuế không? Nếu không nộp thì bị phạt hành chính không? Nếu bị phạt hành chính về hành vi nộp chậm tiền thuế thì mức phạt bao nhiêu?

Căn cứ Luật dân sự, hợp đồng cho thuê nhà không phải công chứng hoặc…nếu các bên có thỏa thuận về việc công chứng.

2.10. Trường hợp, bên cho thuê và bên thuê đang thực hiện hợp đồng cho thuê, sau đó hai bên thỏa thuận và chấp nhận việc giá cho thuê tăng thì nghĩa vụ thuế đối với bên cho thuê như thế nào?

Căn cứ Luật dân sự, hợp đồng cho thuê nhà không phải công chứng hoặc…nếu các bên có thỏa thuận về việc công chứng.

2.13. Bên đi thuê thanh toán toàn bộ số tiền thuê cho cả hợp đồng thuê thì bên cho thuê khai, nộp thuế như thế nào?

Căn cứ Luật dân sự, hợp đồng cho thuê nhà không phải công chứng hoặc…nếu các bên có thỏa thuận về việc công chứng.

2.2. Cá nhân cho thuê nhà có phải liên hệ cơ quan thuế xin cấp hóa đơn giao cho bên đi thuê nhà không?

Cho thuê nhà không phải đăng ký kinh doanh.

2.4. Nếu hợp đồng cho thuê quy định bên đi thuê chịu các khoản thuế thay cho bên cho thuê nhà thì mức thuế đóng bao nhiêu? Bên cho thuê nhà có phải khai, nộp thuế không?

Cho thuê nhà không phải đăng ký kinh doanh.

2.6. Trường hợp bên cho thuê nhà hủy hợp đồng, phải trả lại tiền thuê cho bên đi thuê thì số thuế đã nộp có được hoàn không? Thủ tục xin hoàn là gì?

Cho thuê nhà không phải đăng ký kinh doanh.

2.8. Cách điều chỉnh nộp sai tiền thuế của cá nhân, hộ kinh doanh cho thuê tài sản?

Cho thuê nhà không phải đăng ký kinh doanh.

2.9. Nếu người nộp thuế có nhà cho thuê ở các quận, huyện khác nhau thì đăng ký thuế, khai nộp thuế như thế nào?

Cho thuê nhà không phải đăng ký kinh doanh.

2.11. Trường hợp, bên cho thuê và bên thuê đang thực hiện hợp đồng cho thuê, sau đó hai bên thỏa thuận và chấp nhận việc giá cho thuê giảm thì nghĩa vụ thuế đối với bên cho thuê như thế nào?

Cho thuê nhà không phải đăng ký kinh doanh.

2.12. Định kỳ thanh toán trên hợp đồng là 01 năm/lần cho toàn bộ số tiền thuê cả năm, thanh toán vào đầu năm thì bên cho thuê khai, nộp thuế như thế nào?

Cho thuê nhà không phải đăng ký kinh doanh.

3.1. Thời điểm hợp đồng cho thuê nhà hết hiệu lực, các bên thực hiện gia hạn hợp đồng nhưng các bên chưa ký được hợp đồng mới thì bên cho thuê có cần thông báo với cơ quan thuế không?

Căn cứ Luật dân sự, hợp đồng cho thuê nhà không phải công chứng hoặc…nếu các bên có thỏa thuận về việc công chứng.

3.3. Trường hợp, hợp đồng cho thuê đang trong thời gian có hiệu lực, bên đi thuê không trả tiền thuê, không còn hoạt động tại địa chỉ thuê, bên cho thuê không có thông tin, không liên hệ được bên đi thuê thì bên cho thuê có cần thông báo với cơ quan thuế không?

Căn cứ Luật dân sự, hợp đồng cho thuê nhà không phải công chứng hoặc…nếu các bên có thỏa thuận về việc công chứng.

3.2. Hợp đồng cho thuê nhà hết hiệu lực, các bên thanh lý hợp đồng thì bên cho thuê có cần thông báo với cơ quan thuế không?

Cho thuê nhà không phải đăng ký kinh doanh.

Trường hợp, hợp đồng cho thuê nhà hết hiệu lực, các bên thanh lý hợp đồng, bên cho thuê tiến hành ký kết hợp đồng mới với bên đi thuê khác thì bên cho thuê thực hiện nghĩa vụ thuế như thế nào?

Cho thuê nhà không phải đăng ký kinh doanh.