Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Có cần xác nhận thu nhập khi đăng ký người phụ thuộc?

Cha của ông A năm nay 62 tuổi và đã có giấy xác nhận không có khả năng lao động. Nay, ông A muốn làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân, nhưng Công ty yêu cầu phải cung cấp thêm giấy xác nhận thu nhập dưới một triệu đồng của cha ông A.

Ông A hỏi, trường hợp của ông để hoàn tất thủ tục xin miễn, giảm thuế thì có bắt buộc phải có giấy xác nhận thu nhập như trên không? Nếu có, ông A nên đến cơ quan nào để có thể xin giấy xác nhận?

Trả lời:

Ông A được đăng ký cha (đã ngoài độ tuổi lao động) là người phụ thuộc nếu đáp ứng được điều kiện quy định tại Điểm đ2 Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điểm g3 Điều 1 Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính. Ông A tự khai và tự chịu trách nhiệm về việc người phụ thuộc không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá một triệu đồng.