Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Cục Thuế TP HCM phấn đấu hoàn thành số thu ngân sách đạt 290.828 tỷ đồng năm 2020

Đây là chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế – Cao Anh Tuấn tại Hội nghị Sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Cục Thuế TP HCM tổ chức ngày 16/7, tại TP HCM.

Ảnh: Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn tham dự, chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị về công tác thuế, ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TP HCM cho biết, do dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách trên địa bàn chưa đạt như kỳ vọng. Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế TP HCM  thu ngân sách được 116.225 tỷ đồng, đạt 40% dự toán năm (290.828 tỷ đồng), giảm 12,37% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu nội địa trừ dầu được 109.849 tỷ đồng, đạt 39,43% dự toán, giảm 8,84% so cùng kỳ; thu từ dầu thô được 6.376 tỷ đồng, đạt 52,26% dự toán, giảm 47,42% so cùng kỳ; thu nội địa trừ dầu, trừ xổ số kiến thiết, trừ tiền sử dụng đất, trừ lợi nhuận còn lại là 103.255 tỷ đồng, đạt 39,62% dự toán, giảm 9,33% so cùng kỳ. Tình hình thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng thu được 67.426 tỷ đồng, đạt 37,2% dự toán, giảm 12,57% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 61,38% trên số thu nội địa trừ dầu thô.

Ảnh: Cục trưởng Cục Thuế TP HCM Lê Duy Minh báo cáo tại Hội nghị

Ngoài ảnh hưởng từ chỉ tiêu phát triển kinh tế do tác động của dịch bệnh Covid-19, số thu NSNN trên địa bàn còn bị ảnh hưởng do thực hiện việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP. Cụ thể, số gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41 là 8.216 tỷ đồng (trong đó gia hạn thuế GTGT và thu nhập doanh nghiệp(DN) là 7.200 tỷ đồng), nếu loại trừ gia hạn thì số thu từ khu vực kinh tế giảm 3,23% so với cùng kỳ. Như vậy, nếu tính số thuế và tiền thuê đất được gia hạn thì tổng thu 6 tháng đầu năm Cục Thuế thực hiện được 42,8% dự toán năm 2020.

Trước tình hình đó, Cục Thuế TP HCM đã chủ động xây dựng nhiệm vụ trọng tâm và các biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong 6 tháng cuối năm như:  tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp chỉ đạo điều hành, quản lý, đôn đốc thu; tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”; tổ chức thực hiện tốt Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định, Thông tư hướng dẫn và chính sách thuế có hiệu lực trong năm 2020; chú trọng công tác sắp xếp bộ máy, quản lý nội ngành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Để đạt kết quả cao nhất, Cục Thuế TP HCM mong muốn nhận được sự hỗ trợ, đồng tình của Tổng cục Thuế về bù đắp nguồn nhân sự đang thiếu hụt, đặc biệt ở vị trí Lãnh đạo Cục. Tổng cục Thuế tham mưu Bộ Tài chính kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn việc triển khai thực hiện Luật quản lý thuế và các chính sách thuế mới có hiệu lực thi hành để các địa phương có thể thực hiện đúng quy định.

Tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế – Cao Anh Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của Cục Thuế TP HCM trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và đề nghị Cục Thuế TP HCM tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, thực hiện quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp mà toàn ngành đã triển khai từ đầu năm và tập trung 9 nhóm nhiệm vụ, 28 giải pháp trọng yếu để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó, phấn đấu thu ngân sách đạt mức cao nhất 100% nhiệm vụ được giao năm 2020 (đạt 290.828 tỷ đồng). Để đạt được mục tiêu này, cơ quan thuế cần: tập trung hỗ trợ DN, người dân theo tinh thần Nghị định số 41, Nghị quyết số 42, Nghị quyết 84 của Chính phủ; quyết liệt thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, động viên, thuyết phục DN có số nợ thuế lớn trực tiếp trao đổi, lắng nghe ý kiến đề xuất, cam kết trả nợ của DN. Đồng thời, kiên quyết áp dụng các biện pháp thu hồi nợ theo quy định, công khai danh sách DN nợ thuế.

Nguồn: http://gdt.gov.vn (17/07/2020)