Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 14/10/2020 đến ngày 18/10/2020 tại địa điểm 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, Quận 3 với sự tham dự của 445 đại biểu

Với các nội dung: Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh qua các kỳ Đại hội; 04 nội dung Đại hội tập trung thực hiện; Những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; Những chương trình đột phá đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh..

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo