Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia bằng số điện thoại

Chi cục Thuế Quận 1 hướng dẫn cá nhân đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia bằng số điện thoại.

ĐIỀU KIỆN:

  • Phải là thuê bao di động chính chủ;
  • Số điện thoại đăng ký được lắp vào thiết bị di động và sẵn sàng để nhận OTP.

Sau đây là các bước thực hiện đăng ký trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công Quốc gia:

BƯỚC 1:

Tại địa chỉ trang Cổng Dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn/ chọn Đăng ký:

BƯỚC 2: Thực hiện tiếp theo chọn “Công dân” sau đó chọn “Thuê bao di động”

BƯỚC 3: Sau đó thực hiện điền đầy đủ các thông tin cá nhân mà phần mềm yêu cầu (chú ý các thông tin có dấu * là bắt buộc phải có và chính xác)

BƯỚC 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin chọn “Đăng ký”

BƯỚC 5: Phần mềm sẽ trả về mã OTP theo số điện thoại thực hiện đăng ký, nhập mã OTP và chọn “Xác nhận”.

Nếu xuất hiện hộp thoại sau là do chưa đăng ký chính xác số điện thoại với số CMND của nhà mạng mà cá nhân đang thuê bao (lưu ý phải khai báo số điện thoại đúng với số CMND đã thực hiện đăng ký với nhà mạng).