Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Danh sách NNT đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp

Danh sách NNT đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo NQ 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội