Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Đề xuất gia hạn thời hạn nộp 115.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất

Trong thông cáo báo chí ngày 1/3, Bộ Tài chính cho biết đã có tờ trình Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương xây dựng nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất áp dụng trong năm 2021. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ thông qua chính sách giãn, hoãn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất cho DN, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền khoảng 115.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thuế GTGT trong 5 tháng đối với số thuế GTGT phải nộp từ tháng 1 đến tháng 6/2021 khoảng 68.800 tỷ đồng; gia hạn thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế TNDN năm 2021 trong 3 tháng khoảng 40.500 tỷ đồng; gia hạn thuế GTGT và thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh đến trước ngày 31/12/2021 khoảng 1.300 tỷ đồng; gia hạn tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 trong 6 tháng khoảng 4.400 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ giao cho Bộ Tài chính xây dựng nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn, theo đó Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Cũng theo Bộ Tài chính, ngày 4/2, Bộ đã trình Chính phủ hướng dẫn việc cho phép được tính vào chi phí được trừ của DN, tổ chức các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị quyết số 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2021. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện các giải pháp đã ban hành thời gian qua để tiếp tục tham mưu, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp về thuế, phí và lệ phí phù hợp với diễn biến thực tế trong thời gian tới.

Trước đó, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ năm 2020, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai các giải pháp về thuế, phí phù hợp nào để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN, người dân. Theo đó, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu và phối hợp với nhiều bộ, ngành liên quan xây dựng nhiều giải pháp, cơ chế tài chính, trong đó, có các giải pháp thiết thực như giảm nhiều loại thuế, phí trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch Covid-19.

Trong năm 2020, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 5 nghị định và 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; trình Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 2 nghị quyết của Quốc hội và 2 nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, ban hành theo thẩm quyền 21 thông tư để sửa đổi 31 thông tư thu phí, lệ phí hiện hành theo hướng miễn hoặc giảm mức thu nhiều khoản phí, lệ phí có hiệu lực đến hết năm 2020.

Đến cuối năm 2020, trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, theo đánh giá của các bộ, ngành ảnh hưởng của dịch sẽ tiếp tục kéo dài trong năm 2021, Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất gia hạn, điều chỉnh giảm mức thu của 29 loại thuế, phí với mức giảm từ 50 – 100% đến ngày 30/6/2021. Cùng với đó, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2021.

Vào tháng 2/2021, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTC quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt so với hiện hành nhằm hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nguồn: http://tapchithue.com.vn (01/03/2021)