Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dự thảo dự án Nghị quyết của Quốc hội về chính sách thuế GTGT để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp sản xuất phân bón

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết dự án Nghị quyết của Quốc hội về chính sách thuế GTGT để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp sản xuất phân bón

Dự thảo Nghị Quyết trong File Tải xuống