Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020.

Ngày 19/6/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết đã giao Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.

Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác (kèm theo).

Để kịp trình Chính phủ cho ý kiến và ban hành, Vụ Chính sách thuế đăng tải toàn văn Dự thảo Nghị định, mọi ý kiến tham gia xin gửi về Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế); đồng thời gửi file tham gia ý kiến về địa chỉ hộp thư điện tử dưới đây:

phanthihongnhung@mof.gov.vn hoặc phamthiquynh@mof.gov.vn

Dự thảo Thông tư trong File Tải xuống