Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ (09/08/2021)

Ý kiến tham gia xin gửi về Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế) theo đ/c email: buiminhtuan@mof.gov.vn ĐT: 02422202828 – 5068 hoặc 0989680999

Nội dung dự thảo: tải về