Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quảng cáo

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quảng cáo.

Bộ Thông tin và truyền thông soạn thảo một số nội dung sửa đổi trong Nghị định 181 liên quan đến quy định đối với dịch vụ quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới. Trong đó quy định quảng cáo trên nền tảng xuyên biên giới phải đóng thuế, tuân thủ Luật an ninh mạng.

Dự thảo Nghị định trong File Tải xuống