Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dự thảo Thông tư Ban hành và công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam (đợt 1)

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết Dự thảo Thông tư Ban hành và công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam (đợt 1)

Dự thảo Thông tư trong File Tải xuống