Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị có ý kiến tham gia cụ thể vào nội dung tại dự thảo Thông tư nêu trên để Bộ Tài chính tổng hợp hoàn chỉnh văn bản trước khi ban hành.

Ý kiến tham gia xin gửi bằng văn bản về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế – số 123 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội), đồng thời gửi vào địa chỉ hòm thư điện tử ntminh02@gdt.gov.vn trước ngày 15 tháng 03 năm 2021.

Trân trọng sự phối hợp công tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

Dự thảo Thông tư trong File Tải xuống