Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Dự thảo Thông tư trong File Tải xuống