Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

Ngày 14/07/2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp và biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 597/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT), trong đó quy định: Mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020; Mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01/01/2021.

Để triển khai Nghị quyết sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14, Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC (dự thảo đính kèm)

Bộ Tài chính đăng toàn văn dự thảo Thông tư, mọi ý kiến góp ý tham gia gửi về Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế) trước ngày 17/07/2020 và gửi file về địa chỉ: buiminhtuan@mof.gov.vn; mọi chi tiết liên hệ số điện thoại 024. 22202828, máy lẻ 5068.

Dự thảo Thông tư trong File Tải xuống