Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu Quyết định 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020.

Tải về tại đây