Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Giới thiệu Chi cục Thuế Quận 1

Chi cục Thuế Quận 1 là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Quận 1 theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ: 08 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3910-6241
Fax: (028) 3910-6241

Email: cctq1.hcm@gdt.gov.vn

Thông tin tài khoản nộp thuế:

– Đơn vị thụ hưởng: Chi cục Thuế Quận 1
– Số tài khoản: 71111056285
– Mở tại: Kho bạc Nhà nước Quận 1