Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hóa đơn, biên lai, tem, vé, thẻ

STTTên thủ tục hành chínhVăn bản quy địnhQuyết định công bố
89Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in37/2017/TT-BTC2378/QĐ-BTC
90Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của TC  trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử26/2015/TT-BTC1500/QĐ-BTC
91Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in37/2017/TT-BTC2378/QĐ-BTC
92Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn39/2014/TT-BTC1500/QĐ-BTC
93Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử37/2017/TT-BTC2378/QĐ-BTC
94Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí153/2012/TT-BTC1500/QĐ-BTC
95Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí.39/2014/TT-BTC1500/QĐ-BTC
96Cấp hóa đơn lẻ39/2014/TT-BTC1500/QĐ-BTC
97Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in153/2012/TT-BTC1500/QĐ-BTC
98Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí.153/2012/TT-BTC1500/QĐ-BTC
99Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu160/2013/TT-BTC1500/QĐ-BTC
100Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu160/2013/TT-BTC1500/QĐ-BTC
101Đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu160/2013/TT-BTC1500/QĐ-BTC
123Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế119/2018/NĐ-CP1712/QĐ-BTC
124Kê khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra119/2018/NĐ-CP1712/QĐ-BTC