Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hơn 900.000 hóa đơn điện tử đã được cơ quan thuế cấp mã xác thực

Thời gian qua, ngành thuế đã tích cực cải cách, hiện đại hóa nhằm góp phần giảm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho DN, người dân thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN.

Theo Tổng cục Thuế, hiện ngành thuế đang tiếp tục hỗ trợ cho các DN tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.

Tính từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến 19/8/2020, đã có 255 DN tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Tính riêng từ tháng 1/2020 đến 19/8/2020, có 903.000 hóa đơn được cơ quan thuế cấp mã; tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 22.955 tỷ đồng; số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 2.025 tỷ đồng.

Ngoài việc triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, Tổng cục Thuế cũng đã triển khai hoàn thuế điện tử mở rộng trên phạm vi 63 cục thuế từ ngày 4/8/2017. Tính từ ngày 1/1/2020 đến ngày 19/8/2020, tổng số DN tham gia hoàn thuế điện tử là 7.253 (đạt 95,96%). Số hồ sơ tiếp nhận là 16.278 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,44%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 11.882 với tổng số tiền hơn 68.209 tỷ đồng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử.

Hiện hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, TP và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến ngày 19/8/2020, đã có 787.562 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,3% DN đang hoạt động, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 1/1/2020 đến ngày 19/8/2020 là 10.174.877 hồ sơ.

Cùng với ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, trong thời gian qua, ngành thuế cũng đã nỗ lực nâng cấp, chuẩn hóa dữ liệu để cung cấp các thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và DN trong thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN.

Theo kế hoạch, năm 2020, Tổng cục Thuế sẽ tích hợp 93 thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, đến tháng 5/2020, Tổng cục Thuế đã hoàn thành kế hoạch trước 6 tháng. Giữa tháng 8/2020, Tổng cục Thuế tích hợp thêm 27 thủ tục hành chính. Đến ngày 3/9, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc tích hợp thêm 30 thủ tục hành chính thuế lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, nâng tổng số thủ tục hành chính thuế được tích hợp lên 150, đạt 161% kế hoạch được giao.

Để nâng cao chất lượng phục vụ DN, người nộp thuế trong thực hiện chính sách pháp luật thuế, trong thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp, tích hợp tất cả thủ tục hành chính thuế lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Nguồn: http://tapchithue.com.vn (17/09/2020)