Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hướng dẫn cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử

Ngày 05/02/2021 Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 377/TCT-DNNCN về việc đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân nhằm mở rộng triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử đối với đối tượng cá nhân ở phạm vi toàn quốc, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế là cá nhân trong việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế và Chi cục Thuế thực hiện cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính.

Đối với cá nhân chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử có thể đến bất kỳ cơ quan thuế để được cấp tài khoản theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 110/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6, Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính).

Trường hợp cá nhân đã có tài khoản giao dịch điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì được phép đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia mà không phải đến cơ quan thuế (dự kiến triển khai trong tháng 02/2021).

Công văn số 377/TCT-DNNCN cũng hướng dẫn NNT là cá nhân có 03 cách để đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử gồm:

Cách 1: NNT đăng ký trực tuyến và đến trực tiếp cơ quan thuế để được phê duyệt và kích hoạt tài khoản giao dịch thuế điện tử;

Cách 2: Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử qua Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Cách 3: NNT đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế.

Chi cục Thuế Quận 1 trân trọng thông báo để người nộp thuế là cá nhân trên địa bàn Quận 1 được biết./.

Nội dung các bước cụ thể của từng cách được nêu rõ tại văn bản đính kèm tại đây tải về