Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hướng dẫn cá nhân kê khai trực tuyến quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 trên ứng dụng website thuế điện tử

Chi cục Thuế Quận 1 hướng dẫn cá nhân kê khai trực tuyến quyết toán thuế TNCN chi tiết như sau: