Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu Thông tư số 71/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023

Tải về tại đây