Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử tại địa bàn Tp. Hồ Chí Minh và Tp. Hà Nội

Thực hiện công văn số 2529/TCT-DNNCN ngày 22/6/2020 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thí điểm Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu nộp điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy tại địa bàn Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30/6/2020, Tổng cục Thuế đã nâng cấp Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCanhan) phiên bản 2.0.0, theo đó bổ sung các chức năng dành cho người nộp thuế trên phân hệ Khai thuế điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy bao gồm:

  • Khai LPTB
  • Tra cứu tờ khai LPTB
  • Tra cứu chứng từ nộp LPTB
  • Tra cứu bảng giá
  • Nộp thuế

Chi tiết hướng dẫn xem tại tài liệu đính kèm. Tải về