Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Khảo sát nhu cầu đào tạo nghề cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Quận 1

Kính gửi Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Quận 1

Thực hiện Công văn số 31406/SLĐTBXH-GDNN về việc khảo sát nhu cầu đào tạo nghề cho DN nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Chi cục Thuế Quận 1 gửi đến các DN Phiếu khảo sát trong văn bản đính kèm