Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Ý kiến tham gia góp ý xin gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế – 123 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 08/06/2020 bằng văn bản, đồng thời gửi vào thư điện tử theo địa chỉ dtnanh01@gdt.gov.vn để hoàn thiện dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định và Dự thảo Tờ trình Nghị định trong File Tải xuống