Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Luật Lực lượng dự bị động viên

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết Luật Lực lượng dự bị động viên quy định tại Luật số 53/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Tải về tại đây