Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước quy định tại Luật số 55/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Tải về tại đây