Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Mã số thuế của doanh nghiệp cũng đồng thời là mã đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội

Theo Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký DN vừa được Chính phủ ban hành, từ 4/1/2021 mỗi DN được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số DN vừa mã số thuế, cũng đồng thời là mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của DN.

Mã số này sẽ tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của DN và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi DN chấm dứt hoạt động, thì mã số DN này cũng sẽ hết hiệu lực. Cơ quan quản lý nhà nước thống nhất sử dụng mã số DN để thực hiện công tác quản lý nhà nước và trao đổi thông tin về doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP còn quy định mã số địa điểm kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh; Mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện.

Như vậy, trong trường hợp bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế do vi phạm pháp luật về thuế thì DN, chi nhánh, văn phòng đại diện không được sử dụng mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày cơ quan thuế thông báo công khai về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện đã thành lập trước ngày 1/11/2015 nhưng chưa được cấp mã số đơn vị phụ thuộc, DN liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế 13 số, sau đó thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

Đối với các DN đã được thành lập và hoạt động theo giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, mã số DN là mã số thuế do cơ quan thuế đã cấp cho DN.

Trước đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì mã DN chỉ đồng thời là mã số thuế của DN.

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP cũng đã quy định cụ thể hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký DN, đơn giản hóa, cắt giảm thành phần hồ sơ, giảm tải các thông tin phải kê khai nhờ tận dụng tối đa các thông tin sẵn có trong hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký DN và các hệ thống thông tin đã kết nối. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính không cần thiết như công bố con dấu, thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, chào bán cổ phần riêng lẻ. Cùng với đó, tiếp tục hiện đại hóa, chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác đăng ký DN thông qua việc nâng cấp, hoàn thiện các quy định về đăng ký DN qua mạng điện tử, cung cấp hầu hết dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 giúp giảm thời gian, chi phí thành lập DN…  

Nghị định cũng bổ sung thêm một cộng đồng DN mới thực hiện đăng ký DN tại cơ quan đăng ký kinh doanh là các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài và chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2019.

Nguồn: http://tapchithue.com.vn (14/01/2021)