Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Một số điểm đáng lưu ý mới về tem điện tử

Ngày 30/3/2021 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2021. Việc tổ chức thực hiện tem thuốc lá, tem rượu nhập khẩu và sản xuất trong nước theo quy định của Thông tư thực hiện theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính của Chính Phủ.

Thông tư gồm 3 chương, 9 điều, bám sát các nội dung quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với pháp luật có liên quan. Đối tượng áp dụng quy định tại Thông tư này là: các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, nhập khẩu những sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (rượu, sản phẩm thuốc lá) thuộc đối tượng sử dụng tem theo quy định của pháp luật.

Thông tư quy định cụ thể về mẫu tem, nguyên tắc dán tem điện tử, việc quản lý, sử dụng tem điện tử. Theo đó, Tổng cục Hải quan thực hiện in, phát hành tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, tem điện tử rượu nhập khẩu và thực hiện bán tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, tem điện tử rượu nhập khẩu cho các doanh nghiệp, tổ chức được phép nhập khẩu sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu hoặc được mua hàng tịch thu, bán đấu giá của cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Tổng cục Thuế thực hiện in, phát hành tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và thực hiện bán tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất theo quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức:

– Khi mua tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu nhập khẩu: bổ sung quy định nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy phân phối sản phẩm thuốc lá (trường hợp mua tem thuốc lá) hoặc Giấy phép phân phối rượu (trường hợp mua tem rượu) còn hiệu lực được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định (chỉ nộp khi mua tem lần đầu tại Chi cục Hải quan quản lý địa điểm doanh nghiệp, tổ chức nhập khẩu sản phẩm rượu, sản phẩm thuốc lá).

 – Khi mua tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước: bổ sung quy định Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp, căn cứ sản lượng và thời hạn được phép sản xuất, sử dụng tài khoản giao dịch điện tử truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng tem điện tử .

Thông tư cũng hướng dẫn chi tiết về việc báo cáo tình hình sử dụng tem điện tử thông qua việc truyền dữ liệu thông tin của tem điện tử cụ thể:

– Tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu nhập khẩu: Người khai hải quan thực hiện khai báo, gửi dữ liệu thông tin về tem điện tử: Tổng số lượng tem đưa vào dán, số lượng tem dán thành công, số lượng tem bị hỏng, tên tem, ký hiệu mẫu số tem, ký hiệu tem, mã số thuế, tên đơn vị sản xuất, ngày sản xuất, tên đơn vị nhập khẩu, ngày nhập khẩu, loại sản phẩm về Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan trong thời gian năm (05) ngày kể từ ngày hoàn thành việc dán tem điện tử cho lô hàng và trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm rượu nhập khẩu; hoặc sau khi thông quan và trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm thuốc lá nhập khẩu và sản phẩm rượu nhập khẩu đóng chai được dán tem tại cơ sở sản xuất nước ngoài.

– Tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước: Chậm nhất ngày 20 của tháng tiếp theo, tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản giao dịch điện tử còn hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để truyền dữ liệu thông tin của tem điện tử đã dán gồm các nội dung: Tên tem, ký hiệu mẫu số tem, ký hiệu tem; Tổng số lượng tem đưa vào sử dụng; Tổng số lượng tem bị hỏng về Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Đồng thời, Thông tư giao quyền cho các tổ chức, cá nhân sử dụng tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước được hủy tem điện tử bị hỏng không tiếp tục sử dụng tại doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất rượu. Hồ sơ huỷ tem được lưu tại tổ chức, cá nhân sử dụng tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu, truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để lập thông báo kết quả huỷ tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu chậm nhất không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày huỷ tem hỏng.

Đối với việc tra cứu, xác thực thông tin về tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu dán trên bao thuốc lá hoặc chai rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và nhập khẩu thông qua mã QRcode đã dán lên sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu như: Tên loại tem, ký hiệu mẫu số, ký hiệu tem; Tên, mã số thuế của đơn vị sản xuất; Tên cơ quan thuế bán tem điện tử, ngày bán tem điện tử…việc truy cập và tra cứu được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

Một số điểm đáng lưu ý:

Thứ nhất, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2021. Tuy nhiên, các văn bản quy định hiện hành về tem thuốc lá, tem rượu của Bộ Tài chính vẫn có hiệu lực thi hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Thứ hai, Số tem thuốc lá, tem rượu theo quy định hiện hành đã được phát hành, cấp, bán đến ngày 30/6/2022 còn tồn tại cơ quan thuế, cơ quan hải quan và tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm thuốc lá, rượu phải hoàn thành việc hủy tem trước ngày 01/8/2022.

Thứ ba, từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 thực hiện áp dụng tem điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Chi cục Thuế Quận 1 trân trọng giới thiệu.