Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu năm 2020

Đã gia hạn hơn 43.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất

Báo cáo tại hội nghị trực tuyến, ông Cao Anh Tuấn cho biết, có 4 kết quả nổi bật mà ngành Thuế đã triển khai 6 tháng đầu năm 2020. Thứ nhất, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính cũng như sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương, Tổng cục Thuế đã triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18 của Trung ương về tổ chức sắp xếp bộ máy.

Tổng cục Thuế đã hoàn thành kế hoạch sắp xếp trước 10 tháng so với kế hoạch, vượt chỉ tiêu, số lượng sát nhập các chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực, giảm từ 711 chi cục thuế xuống còn 415 chi cục thuế, thấp hơn chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Ảnh: Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn phát biểu tai Hội nghị

Hiện nay, tại các địa phương đã có 59/63 cục thuế thành lập đảng bộ cục thuế, và hầu hết đã tổ chức đại hội cơ sở, tiến tới đại hội đảng bộ của tỉnh.

Thứ 2, trong bối cảnh Covid-19, Chính phủ, Bộ Tài chính đã chỉ đạo quyết liệt, có các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (DN) thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP. Đến nay đã có 150.000 DN và người dân được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với số tiền trên 43.000 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cũng đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 42 của Chính phủ  về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra.

“Trong bối cảnh dịch bệnh, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh điện tử hóa công tác quản lý thuế. Đã kết nối thành công 93 thủ tục hành chính thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia, trước 6 tháng so với kế hoạch đề ra của Bộ Tài chính. Hiện nay đã có 100% DN kê khai điện tử, 98% DN nộp thuế điện tử, 96% DN thực hiện hoàn thuế điện tử. Đối với cá nhân, Tổng cục Thuế đang thực hiện thí điểm nộp thuế điện tử đối với trước bạ ô tô, xe máy, nộp thuế TNCN đối với hộ cho thuê nhà, trong năm nay sẽ mở rộng trên toàn quốc” – ông Tuấn nói.

Thứ 3, về triển khai Luật Quản lý thuế, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, trong 5 nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế được Bộ Tài chính giao, thì hiện nay cơ bản đã hoàn thành, trình Chính phủ, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Riêng nghị định sửa Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành (Nghị định 68/2020/NĐ-CP) đã kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho hàng nghìn DN có giao dịch liên kết trong bối cảnh khó khăn.

Thứ 4, đối với nhiệm vụ dự toán thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020, ông Tuấn cho biết đến 30/6 toàn ngành Thuế đã thu đạt 574.237 tỷ đồng, đạt 45,8% so với sự toán và 96% so với cùng kỳ. Nếu tính cả số tiền 43.000 tỷ đồng thì ngành Thuế thu đạt 49,2% so với dự toán.

Chỉ bàn tiến, không bàn lùi

Đề cập đến các giải pháp 6 tháng cuối năm, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, trước mắt ngành Thuế sẽ tập trung hỗ trợ DN và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo tinh thần Nghị định 41, Nghị quyết 42 của Chính phủ. Đối với việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, ông Tuấn cho biết theo tính toán ban đầu, số tiền gia hạn khoảng 180.000 tỷ đồng, nhưng đến nay mới gia hạn được 43.000 tỷ đồng. Cơ quan thuế vẫn đang tiếp tục tuyên truyền để DN và người dân tiếp tục kê khai và làm thủ tục gia hạn.

Tổng cục Thuế cũng triển khai quyết liệt Nghị quyết số 84 của Chính phủ, theo đó thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 3 quý năm 2020 dự kiến giảm khoảng 11.900 tỷ đồng, lệ phí trước bạ giảm 3.700 tỷ đồng, tiền thuê đất 1.800 – 2.000 tỷ đồng, tiền cấp quyền khai thác khoảng sản giảm 1.650 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường 450 tỷ đồng.

Triển khai xử lý nợ thuế theo tinh thần Nghị quyết 94 của Quốc hội, số tiền xử lý dự kiến khoảng 16.000 tỷ đồng. Triển khai Luật Quản lý thuế số 38, trên cơ sở nghị định của Chính phủ ban hành, Tổng cục Thuế sẽ khẩn trương báo cáo Bộ Tài chính ban hành các thông tư hướng dẫn, tập huấn cho người dân và doanh nghiệp trong tháng 7 và tháng 8/2020.

Cùng với việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN, thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ, Tổng cục Thuế cũng sẽ phấn đấu tăng mức độ thuận lợi về thuế theo Báo cáo môi trường kinh doanh từ 7 – 10 bậc. “Hiện Tổng cục Thuế đã làm việc với Ngân hàng Thế giới, đã rà soát 4 chỉ tiêu: Tổng mức thuế suất, chỉ số sau kê khai, thời gian nộp thuế, số lần nộp thuế để đảm bảo đề xuất với Bộ Tài chính và Chính phủ để thực hiện nâng hạng chỉ số nộp thuế 7 – 10 bậc như đề cập trên đây” – ông Cao Anh Tuấn cho biết.

Bên cạnh việc thực hiện hỗ trợ giảm, giãn thuế, khoanh nợ xóa nợ thuế, Tổng cục Thuế đã kết hợp tuyên truyền, triển khai các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, kiên quyết áp dụng các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ theo đúng quy định đối với các DN không bị ảnh hưởng, nhưng có tình chây ỳ, lạm dụng chính sách để dây dưa nợ thuế.

Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật thuế thông qua tăng cường kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế. Đẩy mạnh thanh tra chống chuyển giá, thực hiện tối đa áp dụng công nghệ thông tin, cũng như khai thác cơ sở dữ liệu để phân tích rủi ro, thực hiện một bước thanh tra, kiểm tra điện tử. Hạn chế thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở DN theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Báo cáo cho thấy, sau 2 tháng Chính phủ bỏ giãn cách xã hội, cơ quan thuế đã xử lý qua kiểm tra tại cơ quan thuế số tiền 682 tỷ đồng, trong đó giảm khấu trừ, giảm lỗ 157 tỷ đồng, truy thu 525 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cũng sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan thanh tra, ngân hàng, cơ quan kế hoạch đầu tư để rà soát cơ sở dữ liệu, đánh giá rủi ro những thương vụ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án và lợi nhuận còn lại, cổ tức còn lại để góp phần tăng thu vào các khoản hụt thu do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Giải pháp tiếp theo, đó là ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh điện tử hóa việc khai, nộp, hoàn thuế bằng phương thức điện tử, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4 theo lộ trình.

Đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật nội ngành, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính. “Với tinh thần không nhụt chí, không lùi bước trước khó khăn, chỉ bàn tiến mà không bàn lùi như Thủ tướng Chính phủ đã nêu tại hội nghị, Tổng cục Thuế quyết tâm triển khai các giải pháp, rà soát tìm kiếm nguồn thu bù đắp hụt thu do dịch bệnh, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất nhiệm vụ thu năm 2020” – ông Tuấn nói./.

Nguồn: http://gdt.gov.vn (07/07/2020)