Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế

Để ứng phó với đại dịch Covid-19 và góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN) sớm vượt qua khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất – kinh doanh, ngành Thuế tiếp tục bám sát các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ cộng đồng DN và các đối tượng nộp thuế.

Triển khai đồng bộ các chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất – kinh doanh

Năm 2020, công tác quản lý thuế đã được ngành Thuế cải cách mạnh mẽ và ngày càng khoa học, hiệu quả theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp. Cơ quan thuế đã tích cực triển khai các hoạt động chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) qua công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro, ngành nghề kinh doanh mới, các doanh nghiệp (DN) có giao dịch liên kết… qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ tài chính – ngân sách của ngành Tài chính, từ đó, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Bước sang năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đặc biệt với dự báo là ngân sách sẽ tiếp tục gặp khó khăn do tác động của Covid-19. Đây cũng là năm đầu phục hồi nền kinh tế, tốc độ tăng thu thấp trong khi nhu cầu chi lớn cho đầu tư phát triển để hỗ trợ nền kinh tế, chi thực hiện các nhiệm vụ cải cách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ an ninh, quốc phòng trong tình hình mới… Trong bối cảnh việc thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách có nhiều yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen, việc đề ra những giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội đã và đang được ngành Thuế triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm 2021.

Trước bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng tới mọi khía cạnh của đời sống kinh tế – xã hội, nhiều DN buộc phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô, nhiều lao động phải nghỉ luân phiên, làm việc cầm chừng hoặc mất việc làm, đời sống của một bộ phận người dân gặp khó khăn. Để ứng phó với dịch bệnh và góp phần hỗ trợ người dân, DN vượt qua khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất – kinh doanh, ngành Thuế tiếp tục bám sát các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính triển khai các chính sách hỗ trợ cộng đồng DN và các đối tượng nộp thuế như: gia hạn thời hạn nộp thuế, giảm thuế, giãn thuế và thực hiện hỗ trợ đúng các nhóm đối tượng theo quy định của Chính phủ. Trong đó, tăng cường công tác thẩm định đối tượng hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện, không để lợi dụng để trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020 vừa qua, ngay từ đầu năm 2021, ngành Thuế đã chủ động nắm bắt kịp thời mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến tình hình thu NSNN. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế tiếp tục tăng cường công tác đánh giá tác động của Covid-19 đến hoạt động của các DN đến tình hình thu NSNN tại cơ quan thuế các cấp. Đồng thời, Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục thuế địa phương tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát toàn bộ người nộp thuế (NNT) trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch của dịch Covid-19; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sản xuất – kinh doanh của NNT thuộc phạm vi ảnh hưởng; đánh giá, xác định cụ thể mức độ ảnh hưởng đến từng ngành, lĩnh vực, từng NNT; tổng hợp mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến thu ngân sách.

Đặc biệt, ngay từ tháng 02/2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp thì việc ngành Thuế đã kích hoạt và đưa vào vận hành 479 kênh thông tin hỗ trợ NNT thống nhất từ Tổng cục Thuế đến 63 cục thuế trên cả nước và 415 chi cục thuế, đến nay, hệ thống đã và đang phát huy hiệu quả tích cực giúp ngành Thuế có một công cụ để giải đáp vướng mắc của NNT bằng phương thức điện tử, từ đó mang lại nhiều lợi ích cho NNT trong việc tiếp cận thông tin quy định về chính sách thuế, về quản lý thuế, cũng như dễ dàng thực hiện thủ tục thuế đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho NNT trong bối cảnh một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Để tiếp tục thực hiện cải cách hệ thống thuế, cũng như đồng hành hỗ trợ DN, NNT vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2021, Tổng cục Thuế tiếp tục chỉ đạo các cục thuế địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ NNT. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thay đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm; đẩy mạnh quản lý thuế theo rủi ro, từ đó hỗ trợ NNT ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh đó, ngành Thuế tiếp tục triển khai trên diện rộng ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, từ đó đẩy mạnh công tác hiện đại hóa ngành Thuế. Đồng thời, tập trung cải cách quản lý thuế, cắt giảm thủ tục hành chính thuế, mạnh dạn đề xuất các giải pháp đột phá, giảm thiểu khó khăn và tạo thuận lợi nhất cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài sớm vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, khôi phục sản xuất – kinh doanh./.

Nguồn: http://www.gdt.gov.vn (18/02/2021)