Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ngành thuế ước hoàn thành 101% dự toán năm 2020

Đó là thông tin được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn công bố tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu-chi ngân sách nhà nước năm 2020 diễn ra vào sáng ngày 31/12/2020.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết: tính đến hết ngày 30/12/2020, tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý đạt 1.261.662 tỷ đồng, bằng 100,6%  dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 1.227.245 tỷ, bằng 100,7% dự toán. Số thu nội địa từ thuế, phí đạt 929.591 tỷ, bằng 91,3% dự toán. Ước tổng thu ngân sách đến hết ngày 31/12 đạt 101%. Toàn ngành có 55/63 địa phương đạt và vượt dự toán với tổng số vượt khoảng gần 70 ngàn tỷ đồng.

Diễn biến tình hình thu ngân sách giảm dần qua các quý từ đầu năm, tuy nhiên đã có sự hồi phục từ quý III, cụ thể: Quý I, GDP tăng 3,82%, thu NSNN quý I tăng 15,1% so với cùng kỳ chủ yếu do tăng thu đối với một số khoản thu từ đất đai, cổ tức, lợi nhuận còn lại phát sinh của năm 2019 chuyển sang. Trong quý II, do dịch bệnh bùng phát cùng với thực hiện giãn cách xã hội nên GDP chỉ tăng 0,36%, cùng với việc thực hiện chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất nên thu ngân sách chỉ bằng 76,4% so với cùng kỳ.

Sang quý III, kinh tế bắt đầu có sự hồi phục, GDP quý III tăng 2,62%, nhờ đó thu ngân sách đã dần hồi phục, bằng 90,2% so với cùng kỳ (loại trừ yếu tố gia hạn, miễn giảm thì bằng 91,3% cùng kỳ). Quý IV, GDP tăng 4,48% nên thu ngân sách tăng 9,8% so với cùng kỳ. Như vậy, số thu năm 2020 chủ yếu tập trung trong quý IV, đạt khoảng 417 ngàn tỷ đồng (quý IV/2019 chỉ đạt 381 ngàn tỷ), trong đó, riêng tháng 12 đạt khoảng 170 ngàn tỷ đồng.

 Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, có được kết quả trên là do ngành thuế kiểm soát tốt dịch bệnh cùng với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho DN và người dân phát huy tác dụng nên kinh tế trong nước từ quý III đã dần phục hồi, tạo thuận lợi cho thu NSNN trong những tháng cuối năm.

Cùng với đó, cơ quan thuế các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp để khẩn trương đưa chính sách miễn, giảm, gia hạn vào cuộc sống. Năm 2020 đã thực hiện gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho 184.900 người nộp thuế (NNT) với số tiền là 87.300 tỷ đồng (gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP là 67.234,6 tỷ đồng, gia hạn thuế TTĐB theo Nghị định 109/2020/NĐ – CP là 20.012 tỷ đồng. Miễn giảm cho trên 6 triệu NNT với tổng số thuế miễn giảm khoảng 30.200 tỷ đồng (trong đó số giảm thu năm 2020 khoảng 18.000 tỷ, số giảm thu năm 2021 khoảng 12.200 tỷ). Bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ NNT, cơ quan thuế đã tổ chức theo dõi, quản lý số thuế, tiền thuê đất được gia hạn để đôn đốc các DN nộp đúng, đủ, kịp thời vào ngân sách khi hết thời gian gia hạn. Trong đó, riêng quý IV các DN đã nộp vào NSNN khoảng 47.000 tỷ đồng.

Trong năm vừa qua, cơ quan thuế các cấp đã tập trung triển khai công tác quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, thu hồi nợ đọng, trong đó: đối với công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế đã đổi mới phương thức thanh, kiểm tra, từ thanh tra kiểm tra trực tiếp tại DN sang tăng cường kiểm tra tại bàn, chỉ tập trung thanh tra, kiểm tra tại những DN có rủi ro cao, gian lận thuế. Qua đó đã kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra khoảng 69.000 tỷ đồng, (trong đó, tăng thu vào NS 19.100 ngàn tỷ đồng, giảm lỗ khoảng 47.800 tỷ đồng). Đối với công tác xử lý thu hồi nợ đọng, trong năm 2020 đã thu hồi được khoảng 28.500 tỷ đồng tiền thuế nợ của năm 2019 chuyển sang, theo đó, tổng số nợ đã giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính đến hết ngày 30/12/2020, số chi hoàn thuế GTGT qua  KBNN là 133,1 ngàn tỷ đồng. Tổng số hoàn thuế GTGT năm 2020 ước đạt khoảng 137,4 ngàn tỷ đồng. Việc thực hiện hoàn thuế GTGT kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật đã góp phần tháo gỡ khó khăn về tài chính, giúp DN có dòng tiền để hồi phục sản xuất kinh doanh.  Đặc biệt là các địa phương đã đẩy mạnh đấu giá đất, cấp quyền sử dụng đất đã góp phần tăng thu từ đất đai trong đó thu tiền sử dụng đất ước đạt khoảng 166,5 ngàn tỷ đồng, vượt 70,6 ngàn tỷ đồng so với dự toán; thu tiền thuê đất đạt khoảng 37,3 ngàn tỷ đồng, vượt 11,8 ngàn tỷ đồng…

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cũng nhấn mạnh, năm 2020, mặc dù đại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế – xã hội và thu ngân sách nhà nước, song với sự quyết tâm, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, thì đến nay thu NSNN do cơ quan thuế quản lý đã hoàn thành vượt mức dự toán đã được Quốc hội, Chính phủ giao./.

Nguồn: http://gdt.gov.vn (31/12/2020)