Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng