Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020.

Chi tiết nội dung Nghị định tải về tại đây