Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2022.

Xem chi tiết Nghị định 123/2020/NĐ-CP tại đây