Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nghị định số 44/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Chi cục Thuế Quận 1 trân trọng giới thiệu Nghị định 44/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó, Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ theo quy định, bao gồm:

 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp;
 • Cơ sở y tế;
 • Đơn vị lực lượng vũ trang;
 • Đơn vị, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung;
 • Cơ sở giáo dục;
 • Cơ quan báo chí;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • Tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn các cấp ở trung ương và địa phương;
 • Cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương các cấp có chức năng huy động tài trợ;
 • Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp;
 • Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia;
 • Quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ có trách nhiệm sử dụng, phân phối đúng mục đích của khoản ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid19 đã tiếp nhận.

Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có:

 • Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 44/2021/NĐ-CP hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện tử) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ
 • Hóa đơn, chúng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Nghị định 44/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020 và năm 2021.

Tải nội dung Nghị định 44/2021/NĐ-CP